- privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Maramures, de adoptare a formei consolidate a acestuia precum si de adoptare a Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului de salubrizare in zona: Lot 1: Zona 1 Sîrbi şi Lot 2: Zona 4 Tîrgu Lăpuş

Descarca H.C.L nr. 40 din 30.05.3017