- privind parcelarea terenului în suprafaţă totală de 7770 mp, aparţinând domeniului privat al oraşului Baia Sprie, situat în Tăuţii de Sus, str. Viilor

Descarca H.C.L nr. 38 din 30.05.3017