Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 32

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 28

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 120

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 123

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 46

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 106
Головна

Головна

Данийвеб-сайтрозробленийза підтримки Європейського Союзу.Відпові­дальність за зміст цього веб-сайту несуть винятково члени команди проекту, точка зору яких може не збігатися з офіційною позицією Європейського Союзу.

Проект розгортається у рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013(http://www.huskroua-cbc.net) і співфінансується Єропейським Союзом з фондів Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства. Загальною ціллю програми є інтенсифікація та поглиблення співробітництва між Закарпатською, Івано-Франківською та Чернівецькою областями України і прийнятними та додатковими регіонами Угорщини, Румунії та Словаччини у екологічно-, соціально- та економічно-сталий спосіб.

Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили поетапно об’єднати разом свої інновації, ресурси і долі. Спільно, протягом 50-річного періоду розширення, вони побудували зону стабільності, демократії і поступального розвитку, підтримуючи культурну різноманітність, толерантність та індивідуальні свободи. Європейський Союз прагне поділитися своїми надбаннями та цінностями з країнами і народами, що знаходяться за його межами. Виконавчим органом ЄС є Європейська Комісія.

Агентство з Охорони довкілля Марамурешє державною установою зі статусом юридичної особи, яка підпорядковується Національному агентству з охорони довкілля – децентралізованій державній службі, що фінансується з державного бюджету.

Агентство з Охорони довкілля Мараму­реш виконує обов’язки Національного агентства з охорони довкілля на обласно­му рівні, а саме: втілює в життя політику, стратегії та законодавство у галузі охорони навколишнього середовища.

Агентство з Охорони довкілля Мараму­реш видає нормативно-правові акти у галузі екології, які пов’язані з видами діяльності, що впливають на довкілля, здійснює моніторинг за якістю повітря і втілює екологічне законодавство у галузі біорізноманіття, відходів і небезпечних хімічних речовин, ґрунтів і земельних надр, відповідно до повноважень, встановлених чиннимзаконодавством.

Марамуреське Агентство з Охорони довкілля було засновано 1 серпня 1990 року Постановою Уряду № 983/1990 і Наказом Міністра охорони довкілля №11/1990. На даний час Агентство з Охорони довкілля Марамуреш функціонує на основі Постанови Уряду № 100/2012 про реорганізацію і функціонування Національного агентства з охорони довкілля і державних установ, що знаходяться у його підпорядкуванні, з наступними змінами і доповненнями.

Агентство з Охорони довкілля Марамуреш постійно турбується про те, щоб усі його дії і заходи, які воно здійснює, були спрямовані на збереження ресурсівобласті і захист якості елементів навколишнього середовища. Сюди входить і діяльність по залученню фондів, спрямованих на розгортання проектів в екологічній сфері, що становлять інтерес для нашої області, а також для зміцнення інституційного потенціалу.

 

Проект „Менеджмент чистого повітря у румунсько-українському транскордонному регіоні (CLAMROUA)” фінансується зєвропейських фондів Програмою Транскордонного співробітництва ЄІСП ТКС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 і співфінасується з державного бюджету. Даний проект розгортається в контексті положень Директиви Європейського Парламенту та Ради Європи 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. Дана директива, поряд з іншими, визначає заходи, спрямовані на постійне вдосконалення методів моніторингу та оцінки якості атмосферного повітря та надання громадськості коректної та актуальної інформації, що знайшло своє відображення у специфічних цілях проекту.

Серед інших проектів, які впроваджувало Марамуреське Агентство з Охорони довкілля після 1 січня 2007 року із залученням фінансування європейських фондів, налічуються:

-Безпечне управління відходами видобутку (SAFEMANMIN), фінансований рамковою програмоюЄС з досліджень і технологічного розвитку FP6, період впровадження: 1 січня 2007 – 30 червня 2008 (лідер проекту: BIUTEC– Відень; АОД Марамуреш виступила партнером);

-Сталийрозвиток ландшафту Натура 2000 ІГНІШ, фінансований Операційною галузевою програмою „Довкілля” 2007-2013, період впровадження: 1 жовтня 2010 – 30 червня 2014 (АОД Марамуреш є лідером проекту);

-RoUaSoil: Транскордонна мережа Румунія-Україна: Управління земельними ділянками, забрудненими нафтопродуктами, фінансований Програмою Транскордонного співробітництва ЄІСП ТКС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 (код: HUSKROUA1001/110), період впровадження: 1 жовтня 2012 – 30 вересня 2014 (лідер проекту: Технічний університет Клуж Напока, Північний університетський центр м. Бая Маре; АОД Марамуреш виступило партнером).