Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 32

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 28

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 120

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 123

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 38

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/x9inturr/public_html/clamroua.ro/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 92
Acasa

Acasa

 Acest site a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul site-ului este responsabilitatea exclusivă a membrilor echipei de proiect şi nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.

Proiectul este implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 (http://www.huskroua-cbc.net) şi este co-finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat. Obiectivul general al programului este de a intensifica şi aprofunda cooperarea într-un mod ecologic, social şi economic durabil între regiunile Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi Chernivetska din Ucraina şi ariile eligibile şi adiacente din Ungaria, România şi Slovacia.

Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-şi unească treptat competenţele, resursele şi destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de 50 de ani, ele au creat o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei. Comisia Europeană este organul executiv al UE.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv implementează politicile, strategiile şi legislaţia în domeniul protecţiei mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului pentru activitățile cu impact asupra mediului, efectuează monitorizarea calității aerului și implementează legislația de mediu în domeniile biodiversitate, deșeuri și substanțe chimice periculoase, sol și subsol, în conformitate cu competenţele prevăzute în legislaţia în vigoare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 983/1990 și Ordinului Ministrului Mediului nr. 11/1990. La ora actuală, Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu completările și modificările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş este preocupată în permanență, prin toate acțiunile și activitățile pe care le desfășoară, să asigure conservarea resurselor pe care județul nostru le deține și să protejeze calitatea componentelor din mediul înconjurător. In acest context se înscrie și activitatea susținută de atragere de fonduri pentru implementarea unor proiecte de interes pentru județul nostru, în domeniul protecției mediului, dar și pentru întărirea capacității instituționale.

            Proiectul “Managementul pentru un aer curat în zona transfrontieră România-Ucraina (CLAMROUA)” este finanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 și cofinanțat din bugetul de stat. Acest proiect se desfășoară în contextul aplicării prevederilor Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa. Această directivă recomandă, printre altele, îmbunătățirea permanentă a metodelor de monitorizare și evaluare a calității aerului și furnizarea către public a unor informații cât mai corecte și actuale, direcții înglobate în obiectivele specifice ale proiectului.

            Alte proiecte implementate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, în perioada după 1 ianuarie 2007, prin finanțare din fonduri europene nerambursabile, sunt:

- Managementul în condiții de siguranță a depozitelor de deșeuri miniere (SAFEMANMIN), finanțat prin Programul-cadru al UE pentru cercetare și dezvoltare tehnologică FP6, perioada de implementare: 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2008 (lider de proiect: BIUTEC – Viena; APM Maramureș este partener);

- Managementul durabil al sitului Natura 2000 IGNIȘ, finanțat prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, perioada de implementare: 1 octombrie 2010 - 30 iunie 2014 (APM Maramureș este lider de proiect);

- RoUaSoil: Zona transfrontieră România-Ucraina – Managementul siturilor poluate cu produse petroliere, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 (ref.: HUSKROUA 1001/110), perioada de implementare: 1 octombrie 2012 – 30 septembrie 2014 (lider de proiect: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord din Baia Mare; APM Maramureș este partener).