Proiecte

 

 

Proiect „INTEGRAT- Servicii integrate pentru integrarea pe piaţa muncii” Contract POSDRU/104/5.1/G/80979

 

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a 250 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, a persoanelor inactive şi a şomerilor, în special a şomerilor de lungă durată şi a şomerilor tineri din Oraşul Cavnic prin participarea la servicii integrate, personalizate şi eficiente de informare, consiliere, formare profesională şi mediere.
 
Obiective specifice:
1. Facilitarea accesului pe piaţa muncii a 250 de persoane reprezentând întreg grupul ţintă propus la acţiuni de informare privind piaţa muncii, consiliere vocaţională şi profesională, formare profesională şi mediere.
2. Dezvoltarea unor competenţe profesionale dar şi a unor competenţe comune mai multor ocupaţii pentru cele 250 de persoane cuprinse în grupul ţintă în urma participării la programe de formare profesională autorizate CNFPA.
3. Aplicarea unor servicii integrate de ocupare pentru grupul ţintă care sa aibă ca şi finalitate ocuparea în 6 luni sau într-un an de la implementarea proiectului a unui număr cât mai mare de persoane.

 Achizitii publice demarate in cadrul proiectului „INTEGRAT- Servicii integrate pentru integrarea pe piaţa muncii” Contract POSDRU/104/5.1/G/80979