Program cu publicul

Compartimentul Urbanism:

Program cu publicul:Compartimentul Asistenta Sociala:

Program cu publicul:Serviciul Venituri:

Program cu publicul:Serviciul Achizitii, Strategii, ADPP:

Program cu publicul:Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanei:

Program cu publicul:Compartimentul Agricol:

Program cu publicul:Compartimentul Juridic, relatii cu publicul:

Program cu publicul:


Compartimentul Resurse umane, audit:

Program cu publicul: